O codzienności okresu stanu wojennego w archiwalnej fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach i w prasie; województwo suwalskie 1982 (opr. T. Radziwonowicz, aut. fot. R. Łysionek)

Skip to content