Przeszłość odległa i bliska w archiwalnej ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach, (autor fotografii T. Smagacz, opr. T. Radziwonowicz)

Skip to content